Produktionen sker industriellt med huvudsaklig inriktning mot manuell montering, sortering och paketering. Det sker i verklig miljö med en mycket flexibel arbetsyta på 2 500 kvm.

 

Genom att arbeta professionellt, utvecklar vi människor med funktionsvariationer mot att klara av de krav som finns på en arbetsplats, utifrån sina förutsättningar. Människan står i centrum och vi inriktar oss på att motivera till arbete eller utbildning. Genom att vara en bra leverantör till våra kunder, med uppfyllande av kvalitetskrav och med leveransprecision och “just in time leveranser” – till en konkurrenskraftig kostnad, säkerställer vi god tillgång på lämpliga arbetsuppgifter.

 

Vi skräddarsyr produktionen efter kundernas önskemål och med ibland korta omställningstider.

Kristianstad Lego skall alltid leverera rätt kvalité, rätt kvantitet, i rätt tid och till rätt pris.

 

Hussein Kanaan

Kvalité och Produktionschef

Telefon: 044-59 00 581