Personal

Vår personal får fortlöpande utbildning och erfarenhet i såväl utförande av arbetsmomenten, som i erövrandet av de sociala och basala kompetenser som är nödvändiga för arbetslivet.

 

Vi utgår från individens egen motivation till att arbeta – där individens egna val och önskningar är vägledande. Vi jobbar även mycket med det nätverk som är viktiga för våra medarbetare. Det handlar om Arbetsförmedlingen men också om vårdkontakter, gode män, kommun med flera – alltid tillsammans med våra medarbetare.