Kristianstad Lego AB (svb) startade 1996 och ägs av en stiftelse. Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag med ett mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i arbetslivet. I ett socialt företag förenar man vinstdrivande företagande med att skapa värde och samhällsnytta. Eventuellt ekonomiskt överskott och vinst investeras i den egna verksamheten.

Med AB (svb) menas ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Vårt Mervärde 

Socialt ansvarstagande

Genom att anlita oss stödjer ni ett socialt företag som aktivt integrerar människor i arbetslivet, vilket ger en meningsfull inverkan på samhället.

Stödjer lokal ekonomi

Våra kunder anlitar oss i ett steg i sitt engagemang för att stödja lokal ekonomi och samhälle, vilket skapar en direkt påverkan på människor i deras närområde.

Mångfald & Inkludering

Ett samarbete med Kristianstad Lego bidrar till en arbetskultur som värdesätter mångfald och ger alla möjlighet att växa och bidra till en positiv och dynamisk arbetsmiljö.

Människan står i centrum på Kristianstad Lego. Alla medarbetare, såväl anställda som deltagare arbetar utifrån sin egen förmåga. Vi är produktionsmässigt en reguljär arbetsplats, med tillhörande krav på kvalité och leverans. Vi motiverar till arbete, men också till utbildning.

Vi har idag ett stort antal deltagare i arbetsträning som tillsammans med våra 40-tal anställda arbetar sida vid sida i våra 2500 kvadratmeter stora produktionslokaler. Vi klarar allt från små till stora projekt. Arbetet sker i en industriell miljö med inriktning mot monteringsarbete, avsyning och paketering.

På Kristianstad Lego har människor en unik möjlighet att efter långvarig arbetslöshet, återintroduceras i arbetslivet. Arbetsträningen sker i verklig miljö.

 

Vi har kollektivavtal, arbetsintegrerande sociala företag (ASF) tecknat mellan Fremia och Kommunal.