Om oss

Kristianstad Lego AB startade 1996 och ägs av en stiftelse. Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag med ett mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i arbetslivet. I ett socialt företag förenar man vinstdrivande företagande med att skapa värde och samhällsnytta. Ekonomiskt överskott och vinst investeras i den egna verksamheten.

 

Människan står i centrum på Kristianstad Lego. Alla medarbetare arbetar utifrån sin egen förmåga. Vi är produktionsmässigt en reguljär arbetsplats, med tillhörande krav på kvalité och leverans. Vi motiverar till arbete, men också till utbildning.

 

Till Kristianstad Lego kommer man med en frågeställning om hur och vad man orkar i arbetstid, och vilka arbetsuppgifter som passar. Vi testar de grundläggande kraven som ställs för att få ett arbete – tidsdisciplin, prestationsförmåga, uthållighet, samarbetsförmåga, språkkunskaper samt sjukfrånvaro.

Vi har idag ett stort antal deltagare i arbetsträning och våra lokaler är över 2500 kvadratmeter stora. Vi klarar allt från små till stora projekt. Arbetet sker i en industriell miljö med inriktning mot monteringsarbete, avsyning och paketering.

 

På Kristianstad Lego har människor en unik möjlighet att efter långvarig arbetslöshet, återintroduceras i arbetslivet. Arbetsträningen sker i verklig miljö.

 

Vi har kollektivavtal, arbetsintegrerande sociala företag (ASF) tecknat mellan Fremia och Kommunal.

 

Efter avslutad arbetsträning erhåller man ett intyg, som gör det enklare att i framtiden få anställning. Kristianstad Lego blir en referens att ange när man söker jobb, som gör det säkrare för arbetsgivaren att anställa.